Frågor vid köp av luftvärmepump

Vad är en luft-luftvärmepump?

En luft-luftvärmepump är en maskin som utvinner energi ur luften och omvandlar till värme eller kyla som vi kan använda inomhus. Utedelen och innedelen sitter
ihop med koppar-rör som transporterar det köldmedium som är nyckeln till energiutvinningen. Innedelen sprider värmen eller kylan via luften genom sin fläkt som
har flera hastigheter.


Läs mer om hur en värmepump fungerar här!

Ingår installation?

Då vi på 20grader erbjuder två olika installationer, komplett ny-installation och enkel utbytes-installation, har vi valt att visa priset för värmepumpen för sig självt.

Ni kan på vaje produkt lägga till den installation som passar er bäst och är varmt välkommen att höra av er till oss om ni behöver hjälp eller rådgivning.

Vilka fördelar finns det med en luftvärmepump?

1. Mycket stora besparingsmöjligheter

2. Mycket låg investeringskostnad
3. Enkel att underhålla och använda
4. Renare inomhusluft
5. Mycket låg miljöpåverkan
6. Snabb installation

Vad är COP och SCOP?

COP är det värde som mäter hur effektiv en värmepump är. Det visar hur mycket värme som utvinns per förbrukad enhet el. 
Exempel: Om en värmepump har ett COP på 4 så ger den 4 gånger mer än vad den förbrukar. COP mäts vid +7 grader utomhus och +20 grader inomhus.
Ju kallare det blir desto mer energi krävs för att utvinna den värme som behövs. SCOP är en sammanställning av olika COP-värden vid olika temperaturer.
SCOP har tagits fram för att ge en mer korrekt bild av hur värmepumpen presterar
vid olika temperaturer.


Vilken värmepump är bäst för mig?

Det finns många bra värmepumpar att välja bland och det är inte alltid så lätt att hitta den som passar bäst till era förutsättningar.
Titta gärna både på COP/SCOP och värmeeffekt för att hitta den mest effektiva pumpen. Väljer ni en för liten pump som får arbeta hårt blir inte besparingen
så stor trots ett högt COP/SCOP-värde.

Det är ofta bra att överdimensionera sin värmepump något så att den kan arbeta lugnt, tyst och effektivt. Har ni en yta på 100 m2 kan det vara bra att titta
på en värmepump som värmer upp till 150/160 m2.

Ljudnivå och smarta funktioner kan också vara en avgörande faktor för många. Ska pumpen sitta i ett fritidshus kan ju fjärrstyrning vara en prioriterad funktion.
Har ni tänkt er någon speciell placering som innebär begränsad plats för innedelen så kan det vara bra att kolla hur stor innedelen är innan ni bestämmer er.
Vi hjälper er självklart med att hitta den bästa pumpen baserat på era förutsättningar och önskemål, ring oss på 010-330 00 20 eller maila oss på
kundtjanst@20grader.seVarför bör jag överdimensionera min värmepump?

En av dom viktigaste sakerna när man väljer luft luft värmepump är att överdimensionera den.
Fördelarna med detta är att man bland annat ökar besparingen då pumpen kan arbeta lugnare och på lägre varvtal.

Fördelar med en överdimensionerad värmepump:
- Större besparing
- Lägre ljudnivå
- Mindre slitage
- Ökad livslängd
- Mer miljövänligt
- Jämnare inomhustemperatur


Garanti och reklamationsrätt

20grader säljer enligt sina garantivillkor alla produkter med 1 årsmaterialgaranti om inte annat anges. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt
Konsumentköplagen. Garantitiden gäller från den dagen 20grader levererade Produkten. 
Vid köp av värmepump med installation gäller följande garanti.
*Många leverantörer skickar inte längre ut ett fysiskt garantipapper pga. miljöpåverkan. Det är istället din faktura som gäller som garantibevis.

  • Panasonic fullgaranti 5 år
  • Mitsubishi fullgaranti 5 år
  • Fujitsu fullgaranti 5 år
  • Bosch fullgaranti 5 år
  • Toshiba fullgaranti 2 år


Vad menas med en ”Norden-anpassad” och ”Norden-tillverkad” värmepump?

De flesta värmepumpar i världen är från början tillverkade och används som AC i varmare länder. En sådan maskin fungerar inte så bra eller inte alls när det
är kallt och är därför inget vi vill ha att göra med här i Norden. 
En norden-anpassad eller norden-tillverkad värmepump är en maskin som från fabrik är anpassad för att fungera även när det är kallt ute.
Det kan vara speciella komponenter såväl som korrekta avfrostningscykler som gör att pumpen går att använda som värmepump i norden.

Vi på 20 Grader AB säljer endast norden-anpassade och norden-tillverkade värmepumpar!


Vad är underhållsvärme och när används det?

På de vanligaste värmepumparna kan ni ställa in önskad temperatur på ca. 16-30 grader inomhus. Men med underhållsvärme-funktion kan värmepumpen hålla
mellan 5-13 grader (beroende på modell).

Detta kan vara användbart i sommarstugor eller garage om man endast önskar hålla frostfritt eller nöjer sig med en lägre temperatur.


Hur hög besparing kan jag göra med en luft-luftvärmepump?

Det är många saker som spelar roll när det kommer till besparingen och varje fall är unikt. Det sägs generellt att man kan spara upp till 50% av sin
uppvärmningskostnad med en luftvärmepump. 
Då allt från elpriser, isolering, energivärde, klimat, nuvarande uppvärmning och mycket mer spelar
roll kan besparingen bli både större och mindre beroende på omständigheterna.


Vad innebär ROT-avdrag och hur fungerar det?

ROT-avdrag är ett typ av bidrag man kan få från Skatteverket för olika tjänster i hemmet som t.ex. installation av värmepump. Själva ansökan görs av företaget som
utför tjänsten, samt betalas ut direkt till företaget. Kunden betalar därför ett redan reducerat belopp på fakturan.

ROT-avdrag görs på 30% av arbetskostnaden och kan användas av dig som är obegränsat skatteskyldig och skriven i Sverige, på en fastighet som är äldre än 5 år
med förutsättning att personen i fråga inte har gjort avdrag på mer än 50 000 kr under samma kalenderår.