COP och SCOP värde för värmepumpar

Vad är COP?

COP står för ”coefficient of preformance” och är ett sätt att mäta prestandan på en värmepump. I Sverige säger vi oftast verkningsgrad. COP-värdet visar hur mycket energi värmepumpen ger jämfört med hur mycket energi den förbrukar. En värmepump med COP 5 ger alltså 5 gånger mer än vad den förbrukar.Vid vilken temperatur mäts COP?

COP-värdet mäts vid olika temperaturer för olika typer av värmepumpar. För luft-luftvärmepumpar mäts det vid +7 grader utomhus och +20 grader inomhus. I vissa fall redovisar vissa tillverkare COP vid andra temperaturer men +7/+20 är den generella temperaturen som man använder vid jämförelser.Vad är SCOP?

SCOP står för ”sesonal coefficient of preformance” och är ett samlingsvärde av uppmätta COP-värden vid olika utomhustemperaturer. Meningen med SCOP är att ge en mer rättvis bild av hur effektiv en värmepump är över loppet av ett år. Lägsta temperaturen i ett SCOP-värde är dock -7 grader.Visar COP/SCOP hur mycket värme pumpen ger?

Nej, COP/SCOP är endast jämförelser mellan hur mycket energi värmepumpen förbrukar och mycket energi den ger. Det är vanligt att små/svaga pumpar har höga COP/SCOP-värden då dessa har väldigt låg förbrukning. Problemet är att de värmepumparna lämnar väldigt lite värme och ger därför ingen besparing trots sitt bra COP/SCOP-värde.Är högt SCOP = bästa pumpen?

COP och SCOP kan vara ett bra värde att titta på när man väljer en värmepump men ensamt säger värdet väldigt lite om pumpens faktiska prestanda. Då COP mäts vid +7 grader är det ganska ointressant för oss här i Norden då det är vid minusgrader vi både har värmebehovet och kan göra stor besparing. Vi på 20 Grader AB anser att det viktigaste är en balans mellan ett bra SCOP-värde och en hög värmeeffekt.
En värmepump med högt SCOP men låg värmeeffekt kommer inte att ge så stor besparing då den dels kommer behöva arbeta väldigt hårt och inte kommer att ge tillräckligt med värme för att det ska vara effektivt. Vi rekommenderar att man väljer en lite överdimensionerad värmepump, som ger mycket värme vid låga temperaturer, men som ändå har så bra SCOP-värde som möjligt, då kommer man att bli riktigt nöjd med sin investering!