Stor Rengöringsservice

20grader
Stor Rengöringsservice

Artikelnummer:RENSERV

Details:

Stor rengöringsservice
Certifierad servicetekniker

2 490 kr

Detaljer

En rengöringsservice gör att du bibehåller effekten och förlänger livslängden på din värmepump. Leverantörerna brukar rekommendera att man gör en djupgående rengöring av auktoriserad partner ungefär vartannat år.

En regöringsservice innehåller följande:

  • Rengöring av innedelen, med en ångtvätt
  • Fläkthjulet rengörs (detta är viktigt för luftflödet)
  • Grovrengöring av utedelen
  • Provtryckning för att se ifall det läckt ut något köldmedium
  • Efterdragning av skruvar och konsoler
  • Kontroll av dräneringsvattenflöde
  • Vibrationskontroll

Tekniska specifikationer

Tillverkare 20grader