NIBE F370

NIBE
NIBE F370

Artikelnummer:NIBE-F-370

Details:

Energiklass A+
Värmer 80-200 m2
39 000 kr
39 000 kr
39 000 kr

Detaljer

Komplett system

NIBE F370 är en komplett frånluftsvärmepump med inbyggd likströmsfläkt, varmvattensberedare och elpatron.
Varmvattensberedaren är försedd med koppar-korrosionsskydd.

 

NIBE F370 är försedd med komplett ventilutrustning som består av påfyllnings-, avtappnings-, back-, vacuum- och säkerhetsventil för vattenvärmardelen.
Pumpen är dessutom försedd med klimatstyrd värmeautomatik med ute-, rums- och framledningstemperaturgivare, effektvakt, cirkulationspump samt expansionskärl.


Energisnål

NIBE F370 återvinner energi ur ventilationsluften och använder den för att värma upp huset på nytt. Detta innebär en väsentligt reducering av energikostnaderna. Frånluftsvärmepumpen har tre huvudsysslor: Ventilation av huset, värma huset och bereda tappvarmvatten.

NIBE F370 är i första hand avsedd för lågtemperaturdimensionerade radiatorkretsar och/eller golvvärme.


Underhåll

NIBE har lagt mycket stor vikt på utformningen av manöverpanelen för att användandet ska vara så lättförståeligt som möjligt.

Som kund behöver ni utföra minimalt med underhåll:

 

- Kontroll av säkerhetsventiler

- Rengöring av luftfilter - Luftfiltret ligger i en filterkassett och är mycket enkelt att rengöra

- Rengöring av fläkt

 

För att underlätta service och skötsellla är alla väsentliga detaljer åtkomliga på framsidan av frånlufts-värmepumpen.


Automatiserad

NIBE F370 styrs av en mikroprocessor för att ge ett enkelt och minimalt handhavande, samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effektivt som möjligt. Eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fattar beslut om bästa driftsätt kan ni vara säker på att ni alltid har lägsta möjliga uppvärmningskostnad. Mikroprocessorn sköter även värmeautomatik och cirkulationspump.

 

Det finns möjlighet att styra ytterligare en shuntautomatik ifall ni har ett behov av två olika framledningstemperaturer. Displayen visar i klartext aktuella temperaturer och inställda värden.

 

F370 har max elpatroneffekt 10,25 kW. Effekten är lätt omställbar via displayen och kan effektspärras enligt krav i byggreglerna.

Tekniska specifikationer

Tillverkare NIBE
Modellbeteckning innedel F370
Mått innedel Höjd-Bredd-Djup 2100-2125 x 600 x 616
Innedelens vikt 202
Typ av innedel Golv
Modellbeteckning utedel Nej
Mått utedel Höjd-Bredd-Djup Nej
Utedelens vikt Nej
Effekt kyla Nej
Kapacitet kyla (kW nom. (min-max)) Nej
Effekt värme Elpatron 9,25 kW
Kapacitet värme (kW nom. (min-max)) Nej
Garanterad drifttemperatur värmedrift Nej
Förbrukning värme / kyla i kW Energiklass A+
COP COP 3,93
Storlek på hus 10-100m², 100-150m², 150-200m²
Nätspänning (V) 3-fas, 400 V, 50 hz
Rekommenderad avsäkring amp Nej
Max höjdskillnad (m) Nej
Max rörlängd (m) Nej
Rördimension Nej
Ljud (db) Nej
Luftrenare Nej