NZ9SKE ca 15-90m²
NZ-modellen ersätter den äldre NE-modellen
 (NE9PKE-1 och NE12PKE), även känd som Eterea och PrimaScroll. Passar i första hand bra till sommarstugan, garaget eller det
mindre huset. 

 • Värmeeffekt: 6 kW
 • SCOP: 4,6
 • Energiklass: A++

Läs mer om Panasonic NZ9SKE


HZ9RKE och HZ12RKE ca 50-140m²
HZ-modellen ersätter den äldre HE-modellen (HE9PKE och HE12PKE), även känd som Flagship och SuperScroll. Passar i första hand bra till villan eller det större fritidshuset. 

 • Värmeeffekt: 6,65 kW  /   7,57 kW
 • SCOP: 5,2                     /    5,1
 • Energiklass: A+++       /   A+++

VZ9RKE och VZ12RKE ca 80-180m²
VZ-modellen ersätter den äldre VE-modellen (VE9NKE och VE12NKE), även känd som Heatcharge. Det är den absolut bästa luft-luftvärmepumpen från Panasonic.
P
assar i första hand bra till den större villan eller det större fritidshuset. 

 • Värmeeffekt: 7,8 kW  /   9,2 kW
 • SCOP: 6,2                   /    5,9
 • Energiklass: A+++     /   A+++

CZ9SKE ca 15-70m²
CZ-modellen ersätter den äldre CE-modellen (CE9PKE och CE12PKE). Den är speciellt tillverkad för norden och passar i första hand bra till det mindre huset. 

 • Värmeeffekt: 5,2 kW
 • SCOP: 4,1
 • Energiklass: A+