Handla utifrån
Isolering
 1. Dålig (4)
Prisprofil
 1. Hög besparing (4)
Tillverkare (märke)
 1. Swim & Fun ApS (4)

Product was successfully added to your shopping cart.

Luftrenare

Luftrenare

Få en inomhusluft med mindre pollen och andra allergiframkallande partiklar med en luftrenare från 20grader!

Allmänt om luftrenare

Luftrenare är en produkt som används för att genom olika tekniker minska mängden partiklar av olika slag i luften i det rum där luftrenaren placeras. Partiklarna som renas kan vara både synliga och osynliga för ögat. 

Vilka partiklar tar en luftrenare bort?

Först och främst sär det viktigt att förklara att luftrenare för konsument och företagsmarknaden inte helt kan avlägsna partiklar utan de har förmåga att minska mängden partiklar i ett rum eftersom partiklarna fastnar i filter eller elimineras på andra sätt i produkter. En partikel kan vara allt ifrån någon millimeter i storlek ned till en miljondels millimeter. En stor mängd av de partiklar du har i ditt hus kommer in med ventilationen och genom fönster och dörrar. Partiklar som redan existerar inomhus är exempelvis textilier, plast, rengöringsmedel, matlagningsos, tobaksrök med mera.

Varför behöver vi luftrenare?

Det generella svaret är att mängden icke naturliga partiklar ökar i takt med vår utveckling av välfärdssamhället. Kläder, textilier, rengöringsmedel, leksaker är exempel på partiklar inomhus. Via ventilation, dörrar och fönster sprids också partiklar från livet utanför ditt hus. Allt från pollen till partiklar från biltrafik når ditt hem. Hur du påverkas av partiklar i ditt hem beror på din fysik och dina förutsättningar men också på mängden föroreningar, storleken, hur hälsoskadliga ämnena är och så vidare. Med en luftrenare kan du minska mängden skadliga partiklar i ditt hem och långsiktigt är luftrenare en bra investering för hälsa och välbefinnande. Dessutom bidrar många luftrenare till att minska mängden damm i huset vilket många upplever som positivt.

Olika typer av luftrenare

Det finns olika typer av luftrenare med olika egenskaper varav de två vanligaste luftrenarna bygger på nedanstående teknologi

 • Mekaniska luftrenare
 • Elektrostatiska luftrenare

Mekaniska luftrenare med HEPA- eller ULPA-filter

En mekanisk luftrenare minskar mängden partiklar i ett rum genom att pressa luften genom olika filter med hjälp av en fläkt i maskinen. Ofta innehåller mekaniska luftrenare filtersatser som har flera olika typer av filter som fångar upp olika typer av partiklar. Ett förfilter som fångar upp damm, hår, hudavlagringar kan följas av till exempel ett doftfilter som fångar upp doftpartiklar. Ofta består doftfilter av kol eller andra material som är bra på att "suga upp" doftpartiklar. Till sist finns ofta ett HEPA-filter eller ULPA-filter som fångar upp partiklar.

HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air)

Ett HEPA-filter fångar 99,97 % av partiklar med diamteter större än 0,3 µm.

ULPA-Filter (Ultra Low Penetration Air)

Ett ULPA-filter fångar 99,999% av partiklar med diameter större än 0,001 µm.

Elektrostatiska luftrenare

Luftrenare som bygger på elektrostatisk luftrening innebär att produkten sprutar ut miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativt laddade joner och förs sedan vidare ut i rummet där produkten står placerad. I produkten finns en positivt laddad kollektor som attraherar de negativt laddade jonerna i rummet. På väg tillbaka till kollektorn fäster partiklar på den negativt laddade jonen och när de negativt laddade jonerna kolliderar med kollektorn fastnar damm och partiklar på kollektorn i produkten. 

Flera av våra luftrenare är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet

Dessutom mångfaldigt prisade för sin formgivning vilket gör dem till ett alldeles utmärkt val både när det gäller design och funktion. Luftrenarna finns till en mängd rumsstorlekar, som 63 m² och 73 m².

En effektiv luftrenare gör inomhusluften hälsosam och ren. Den binder pollen, dammpartiklar samt eliminerar dåliga lukter. Det gör att inomhusklimatet blir bättre för framför allt astmatiker och allergiker som får lättare att andas. Passar också väldigt bra för dig som bor i en större stad med mer utsläpp av till exempel avgaser.

Vilken luftrenare skall jag välja?

Att välja ut en luftrenare är inte helt enkelt, det finns många olika typer av luftrenare, olika varumärken och flertalet olika funktioner. Här listar vi några punkter du bör tänka på innan du köper en luftrenare.

Börja alltid med att titta på de som är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet, det vill säga luftrenare som är märkta med Svalan. Det är en bra vägledning för dig som konsument i när du söker efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt.

Det andra du ska fastställa är vad vill du rena luften från. Pollen, virus, influensa, starka dofter, mögel, matos, giftiga gaser eller damm. Läs igenom noga vad luftrenarens olika filter faktiskt renar.

Det tredje du bör göra är att skaffa dig en uppfattning på hur stor yta det är som ska renas. Coways luftrenare är enkla att flytta till det rum som du ska befinna dig i. Exempelvis att man har luftrenaren ståendes i vardagsrummet under eftermiddagen och kvällen och sedan flyttar den till sovrummet under natten. På så sätt skapar man en frizon i sovrummet, där kroppen har en chans att återhämta sig. Har du köpt din luftrenare för allergiska besvär är detta optimalt.

Sedan bör man vara medveten om att en luftrenare alltid behöver underhåll. Detta genom att hålla luftrenare, filter och sensorer rena enligt rekommenderade anvisningar. Finns möjligheten att köpa nya filter eller filterset? Det är viktigt. Har luftrenaren filterbytesindikator, vilket underlättar mycket. Den indikerar när filtrena behöver bytas ut.

Om produkten har en snygg design är det ett plus då den blir en del av din inredning, samt om produkten är lättanvänd och användarvänlig.

Beroende på i vilket rum du ska använda luftrenaren är ljudnivån viktig att titta på. En luftrenare med lägsta ljudnivå på 30 dBA kan upplevas direkt störande i en övrig tyst miljö såsom ett sovrum.

Luftrenare bäst i test

Det görs löpande test av luftrenare, de allra flesta är beställda av tillverkare. Om du skall köpa lutfrenare baserat på bäst i test rekommnderar vi att du följer erkända testinstitut och Astma- och Allergiförbundet. De arbetar oberoende och har dig som konsument i fokus.

Vilka luftrenare rekommenderar 20grader.se

Vi följer i stort de utvärderingar som Astma- och Allergiförbundet genomför men vi tar också i beaktande alla de återkopplingar vi får från egna kunder. 20grader.se är en av Sveriges största leverantörer av luftrenare och vi har arbetat med inomhusklimatprodukter i snart 10 år. De produkter vi rekommenderar är:

 • Coway - Filterbaserad
 • Electrolux - Filterbaserad
 • LifeAir - Jonisering

Luftrenare från Coway

Koreanska Coway har mångårig erfarenhet av luftrening. I Koreas tätt bebyggda storstäder är det centralt med luftrening. Coway är en av världens största producenter av högkvalitativa luftenare och ett varumärke som vi arbetat med länge. Rekommenderas varmt av oss på 20grader.se.

Luftrenare från Electrolux

Vi har arbetat med Electrolux i flera år och även de producerar luftrenare av hög kvalitet. Framför allt har även Electrolux bra filtersatser som verkligen minskar mängden partiklar i ett rum i drift.

Luftrenare från LifeAir

Om du av någon anledning inte vill ha en filterbaserad modell finns Svenska LifeAir som växer i popularitet. LifeAir arbetar med jonisering som metod. Fördelen är att produkten är helt tyst och kräver inga filterbyten. 

 

Dags att rensa luften

Nya energisnåla hus är bra för miljön, men innebär ofta att ventilationen försämras. Att skaffa sig en luftrenare kan vara ett sätt att motverka problem med dålig luft. Det finns många olika modeller som rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

- Läs artikeln Dags att rensa luften

 

 

Så får du ett fräscht inomhusklimat 

I hemmen våra finns en hel del luftföroreningar, faktiskt mer än vad våra ögon kan uppfatta. Möbler, hemelektronik, husets material och kläder släpper ifrån sig partiklar som både kan ge obehag och även ohälsa för de som bor där. Med utomhusluften som släpps in i hemmen följer dessutom periodvis smutsiga partiklar från bland annat trafik och pollen med som påverkar hälsan negativt.

- Läs om att rena luften

 

Bra inomhusluft - Viktigt för hälsan

Inomhusluften betyder mycket för vår hälsa, för allergiker kan det vara skillnaden mellan liv och död. Luftrenare kan göra stor skillnad.

- Läs artikel om bra inomhusluft - viktig för hälsan

 

Dålig luft i hemmet ett växande hälsohot

I en artikel publicerad av Testfakta skriver Lotta Hedin om hur dålig inomhusluft är en hälsorisk.

- Läs artikeln i sin helhet här

 

Luftrenare - Rekommenderade av astma och allergiförbundet

Astma och allergiförbundet arbetar med Svalanmärkning av produkter sedan mitten av 1970-talet. Förbundets rekommendation är att betrakta som en vägledning för konsumenterna när det gäller produkter som är bra ur allergihänseende. När det gäller luftrenare rekommenderar Astma- och Allergiförbundet:

 • Håll bostaden fri från fukt- och mögelskador. Av den anledningen rekommenderar vi på 20grader.se alltid att man ser över både behov av luftrenare och avfuktare om man har problem med astma och allergi
 • God ventilation och regelbunden städning
 • Har man pälsdjursallergi rekommenderas ett djurfritt boende
 • En luftrenare kan vara ett komplement som renar luften från partiklar och ämnen som till exempel pollen

20grader.se följer noga det arbete som Astma- och Allergiförbundets granskningsråd utför och vi eftersträvar att enbart sälja luftrenare som verkligen gör nytta. Är du osäker, kontakta oss - Det är viktigt att vara noggran när du väljer luftrenare - Det finns många produkter på marknaden som inte gör nytta och som bara skapar besvikelse hos dig som konsument!

Luftrenare mot allergi och astma - Hjälper det?

Ett bra inomhusklimat är viktigt - Särskilt om du har astma eller allergi. Det bästa rådet är god ventilation men i vissa fall, särskilt under pollensäsong eller om utomhusluften innehåller partiklar som bidrar till astma och allergi - Kan det löna sig att komplettera med en luftrenare. När vi tänker på luftföroreningar ser vi oftast fabriker, vägar och smutsig utomhusmiljö som största boven men för en astmatiker eller någon med allergi kan det vara ämnen och partiklar i det egna hemmet som ställer till mest besvär. Rök, damm, kvalster, pälsjursallergener och andra irriterande ämnen som inte så enkelt vädras ut kan ge upphov till problem. Med en eller flera luftrenare hemma kan inomhusluften filtreras och förbättras. Många astmatiker och allergiker vittnar om att vardagen kan bli lite enklare med hjälp av luftrenare. På 20grader.se har vi samlat luftrenare som är godkända av Astma- och Allergiförbundet. 

Om man vill lindra pollenbesvär utan mediciner, vad finns att göra?

20grader.se har sedan starten för snart 10 år sedan arbetat oförtrutet med visionen att hjälpa svenska folket att skapa ett riktigt bra inomhusklimat. Under dessa år har vi sålt många luftrenare och vi har mängder med solskenshistorier där kunder återkopplar till oss att deras luftrenare gör skillnad, på riktigt!

De allra flesta tycker att en luftrenare i sovrumet ger kroppen möjlighet till återhämtning så att "bägaren inte rinner över". Det verkar som att många klarar en viss mängd av utsatthet för allergener men när det rinner över får man en allergisk reaktion.

Nivåerna är så klart olika för olika människor men det verkar som att en luftrenare minskar mängden partiklar i luften och åtminstonde lindrar besvären för många med astma eller allergi. Samtidigt skall man ha klart för sig att det inte finns några mirakelmaskiner. Det bästa du kan göra är att vara noga, välj luftrenare som bevisligen är bra. Utöver luftrenare finns det flera saker man kan göra:

 • Vädra sovrummet på natten istället för på dagen
 • Skölja ur håret innan du skall sova
 • Inte hänga ut kläder och sängkläder under pollensäsong
 • Undvik husdjur om du är pälsdjursallergiker
 • Undvik gräsklippning och lek på nyklippta gräsmattor
 • Byt kläder om du varit utomhus i pollensäsong

 

   

4 artiklar

 • 2-120 m²
  25 L
  WiFi

  3 559 kr
 • 2-56 m²
  4,6 L
  29-45 dB

  Martha är en multifunktionell maskin som både fuktar och renar luften. Bakom den stilrena designen med inspiration från Skandinavien finns en maskin med många funktioner. Marthas rekommenderade arbetsområde är upp till 56 m2.

  2 599 kr
 • 2-15 m²
  RPM 2750
  Energiklass A

  Freia luftrenare är en liten och effektiv maskin, som rensar luften i rum på upp till 15 m2. Den är därför idealisk för barnrummet, köket, sovrummet eller gästrummet. Freia luftrenare har tre olika hastigheter samt timer och HEPA-filter.

  1 099 kr
 • 2-50 m²
  HEPA-filter
  WiFi

  2 495 kr

   

4 artiklar