Luftrenare

Luftrenare

Få en inomhusluft med mindre pollen och andra allergiframkallande partiklar med en luftrenare från 20grader!

Allmänt om luftrenare

Luftrenare är en produkt som används för att genom olika tekniker minska mängden partiklar av olika slag i luften i det rum där luftrenaren placeras. Partiklarna som renas kan vara både synliga och osynliga för ögat.

Vilka partiklar tar en luftrenare bort?t

Först och främst sär det viktigt att förklara att luftrenare för konsument och företagsmarknaden inte helt kan avlägsna partiklar utan de har förmåga att minska mängden partiklar i ett rum eftersom partiklarna fastnar i filter eller elimineras på andra sätt i produkter. En partikel kan vara allt ifrån någon millimeter i storlek ned till en miljondels millimeter. En stor mängd av de partiklar du har i ditt hus kommer in med ventilationen och genom fönster och dörrar. Partiklar som redan existerar inomhus är exempelvis textilier, plast, rengöringsmedel, matlagningsos, tobaksrök med mera.

Varför behöver vi luftrenare?

Det generella svaret är att mängden icke naturliga partiklar ökar i takt med vår utveckling av välfärdssamhället. Kläder, textilier, rengöringsmedel, leksaker är exempel på partiklar inomhus. Via ventilation, dörrar och fönster sprids också partiklar från livet utanför ditt hus. Allt från pollen till partiklar från biltrafik når ditt hem. Hur du påverkas av partiklar i ditt hem beror på din fysik och dina förutsättningar men också på mängden föroreningar, storleken, hur hälsoskadliga ämnena är och så vidare. Med en luftrenare kan du minska mängden skadliga partiklar i ditt hem och långsiktigt är luftrenare en bra investering för hälsa och välbefinnande. Dessutom bidrar många luftrenare till att minska mängden damm i huset vilket många upplever som positivt.

Olika typer av luftrenare

Det finns olika typer av luftrenare med olika egenskaper varav de två vanligaste luftrenarna bygger på nedanstående teknologi

  • Mekaniska luftrenare
  • Elektrostatiska luftrenare

En mekanisk luftrenare minskar mängden partiklar i ett rum genom att pressa luften genom olika filter med hjälp av en fläkt i maskinen. Ofta innehåller mekaniska luftrenare filtersatser som har flera olika typer av filter som fångar upp olika typer av partiklar. Ett förfilter som fångar upp damm, hår, hudavlagringar kan följas av till exempel ett doftfilter som fångar upp doftpartiklar. Ofta består doftfilter av kol eller andra material som är bra på att "suga upp" doftpartiklar. Till sist finns ofta ett HEPA-filter eller ULPA-filter som fångar upp partiklar.

HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air)

Ett HEPA-filter fångar 99,97 % av partiklar med diamteter större än 0,3 µm.

ULPA-Filter (Ultra Low Penetration Air)

Ett ULPA-filter fångar 99,999% av partiklar med diameter större än 0,001 µm.

Elektrostatiska luftrenare

Luftrenare som bygger på elektrostatisk luftrening innebär att produkten sprutar ut miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativt laddade joner och förs sedan vidare ut i rummet där produkten står placerad. I produkten finns en positivt laddad kollektor som attraherar de negativt laddade jonerna i rummet. På väg tillbaka till kollektorn fäster partiklar på den negativt laddade jonen och när de negativt laddade jonerna kolliderar med kollektorn fastnar damm och partiklar på kollektorn i produkten.

Flera av våra luftrenare är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet

Dessutom mångfaldigt prisade för sin formgivning vilket gör dem till ett alldeles utmärkt val både när det gäller design och funktion. Luftrenarna finns till en mängd rumsstorlekar, som 63 m² och 73 m².

En effektiv luftrenare gör inomhusluften hälsosam och ren. Den binder pollen, dammpartiklar samt eliminerar dåliga lukter. Det gör att inomhusklimatet blir bättre för framför allt astmatiker och allergiker som får lättare att andas. Passar också väldigt bra för dig som bor i en större stad med mer utsläpp av till exempel avgaser.

Läs mer om luftrenare här, samt vilken som passar ditt behov!

Sätt fallande sortering
Visa som Rutnät Listvy
per sida
Sätt fallande sortering
Visa som Rutnät Listvy
per sida